Voor deze zondag stonden gescheiden activiteiten in de planning. Joke zou met Catelijn een high tea-uitje beleven, maar dat ging door omstandigheden niet door. Dus gaan moeder en dochter zich anderszins vermaken.

Ik had andere plannen en vertrok rond half twaalf fietsend naar Leeuwarden. De fontein van deze stad moest nog op de foto en dat kon op deze dag mooi. Dat betekende via Goutum naar het station, waar de fontein “nevelt”, want deze spuit niet. Heb ettelijke foto’s gemaakt, als was het moeilijk om mensen buiten beeld te krijgen. Want het was er al vrij druk. Hoop wel dat dit kunstwerk een lang leven mag hebben op deze plaats, want het is echt wel mooi, zo tegen de achtergrond van de zwarte gebouwen.

180715 Leeuwarden
Love - Leeuwarden

Hierna via het centrum (ook nog even langs de Wissesdwinger gereden) naar het, voor mij, begin van de Ee. Deze gevolgd tot Wyns, waar ik met een pontje de Ee overstak, om op de andere oever in de schaduw van de bomen een deel van mijn lunch te nuttigen. Onderwijl kon ik genieten van het levendige veergebeuren. Vervolgens via Oenkerk naar Giekerk. Daar de AH bezocht om een kleine tube factor 50 te komen om me te beschermen tegen de felle zon.

Verder naar Tjietjerk en Suameer, waar weer met een pontje een water werd overgestoken. Na Siegerswoude kwam ik in de omgeving van Eernewoude wat aan het zwerven, omdat de knooppunten niet (meer) klopten. Uiteindelijk toch in Eernewoude aangekomen, om daar vervolgens over het fietspad langs de Alde Feanen bij het pontje naar Wartena uit te komen.

Op dit pontje kwam het telefonische verzoek om nog even naar Leeuwarden te komen. Dus van Wartena via Warga en Goutum weer naar die stad. En natuurlijk na een korte zit in de zon op het plaatsje weer terug naar de camping.